سؤالات متداول درباره شرکت

در حال حاضر بهترین پشتیبانی را داریم

Corporate FAQ۱۳۹۴/۱۲/۸ ۲۳:۰۹:۱۳
آیا با خرید اوادا می توانیم از بروزرسانی همیشگی آن استفاده کنیم؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۸:۰۵:۵۲

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم و مفتخر هستیم که بگوییم بروزرسانی همیشگی و مادام العمر این قالب پر طرفدار را ادامه خواهیم داد.

چرا قالب اوادا را انتخاب کنیم؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۷:۵۹:۰۲

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند.

قالب اوادا چند منظوره است یعنی می توان برای موضوعات زیادی ازش استفاده کرد؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۷:۵۷:۱۱

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و این قالب زیبا و پرطرفدار یک قالب چندمنظوره و مورد استفاده برای هر موضوع و هر سایتی می توان مورد استفاده قرار گیرد و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم.

اگر دمویی از قالب اوادا فارسی نشده باشد تا چه زمان فارسی شده در دسترس قرار می گیرد؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۳۱:۴۲

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم. شما می توانید تنها یک بار خرید کنید و صاحب چندین قالب متنوع و زیبا با کارایی های زیاد و راحت شود.

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم. در صورت فارسی نبودن هر کدام از دموها ما ظرف یک هفته آن را فارسی کرده و در اختیار کاربران قرار می دهیم.

قالب اوادا چند سال است که ارائه شده است؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۲۹:۵۵

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم. اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست

چرا قالب اوادا به این حد محبوب و پرفروش است؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۲۸:۱۵

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند. در صورت فارسی نبودن هر کدام از دموها ما ظرف یک هفته آن را فارسی کرده و در اختیار کاربران قرار می دهیم.اوادا هر روز دارای بروزرسانی های جدید علاوه بر ارائه دموها با سبک های جدید می باشد که در هر سریع امکانات و ویژگی های جدیدی به آن اضافه می شود .

بهترین دموها در قالب اوادا کدام هستند؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۲۳:۰۲

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند.

در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم.

چندین نفر قالب اوادا را خریداری کرده اند؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۲۰:۳۳

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند.

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم.

قالب اوادا چه امکاناتی دارد؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۱۷:۴۲

اوادا هر روز دارای بروزرسانی های جدید علاوه بر ارائه دموها با سبک های جدید می باشد که در هر سریع امکانات و ویژگی های جدیدی به آن اضافه می شود که این خود باعث هر چه آسان تر شدن کار کردن با این عجوبه وردپرسی می باشد.اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و امکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند.

چرا کار کردن با قالب اوادا ساده است؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۱۶:۱۲

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند. در صورت فارسی نبودن هر کدام از دموها ما ظرف یک هفته آن را فارسی کرده و در اختیار کاربران قرار می دهیم.اوادا هر روز دارای بروزرسانی های جدید علاوه بر ارائه دموها با سبک های جدید می باشد که در هر سریع امکانات و ویژگی های جدیدی به آن اضافه می شود که این خود باعث هر چه آسان تر شدن کار کردن با این عجوبه وردپرسی می باشد.

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم. شما می توانید تنها یک بار خرید کنید و صاحب چندین قالب متنوع و زیبا با کارایی های زیاد و راحت شود.

آیا مبتدیان نیز می توانند برای شروع کار از اوادا استفاده کنند؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۱۳:۳۶

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند. در صورت فارسی نبودن هر کدام از دموها ما ظرف یک هفته آن را فارسی کرده و در اختیار کاربران قرار می دهیم.اوادا هر روز دارای بروزرسانی های جدید علاوه بر ارائه دموها با سبک های جدید می باشد که در هر سریع امکانات و ویژگی های جدیدی به آن اضافه می شود که این خود باعث هر چه آسان تر شدن کار کردن با این عجوبه وردپرسی می باشد.

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم.

سیستم مدیریت محتوا اوادا وردپرس است؟۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۰۷:۳۴

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند.

در صورت فارسی نبودن هر کدام از دموها ما ظرف یک هفته آن را فارسی کرده و در اختیار کاربران قرار می دهیم.اوادا هر روز دارای بروزرسانی های جدید علاوه بر ارائه دموها با سبک های جدید می باشد که در هر سریع امکانات و ویژگی های جدیدی به آن اضافه می شود که این خود باعث هر چه آسان تر شدن کار کردن با این عجوبه وردپرسی می باشد.

چرا اوادا در عرصه خود به بهترین شکل خود را نشان داده است۱۳۹۴/۱۲/۹ ۰:۰۱:۴۹

اوادا قالبی منحصبر به فرد و چند منظوره که برای هر موضوع و هر سایتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر زیبایی و تنوع در دموهایی که دارد همچنین دارای یک مدیریت و اماکاناتی است که کار کردن با آن را بسیار ساده کرده است برای استفاده از قالب اوادا و تنظیم آن به هیج کدنویسی نیاز نیست و هر کسی حتی افراد مبتدی و علاقمند می توانند در کمتر از چند روز سایت خود را راه اندازی کنند.

اوادا هر روز دارای بروزرسانی های جدید علاوه بر ارائه دموها با سبک های جدید می باشد که در هر سریع امکانات و ویژگی های جدیدی به آن اضافه می شود که این خود باعث هر چه آسان تر شدن کار کردن با این عجوبه وردپرسی می باشد.

پشتیبانی بعد از خرید قالب اوادا به چه شکل می باشد؟۱۳۹۴/۱۲/۸ ۲۳:۵۶:۰۲

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم و مفتخر هستیم که بگوییم پشتیبانی مدام العمر را برای این محصول و همه محصول خود در نظر داریم و همه موارد مورد به پشتیبانی قالب را انجام می دهیم.

با خرید قالب اوادا می توان از سایر دموهای آن استفاده کرد؟۱۳۹۴/۱۲/۸ ۲۳:۴۹:۵۴

ما مفتخر هستیم که قالبی به زیبایی و کاملی قالب اوادا را در اختیار کاربران و مشتریان همیشگی خود قرار دهیم و در این راستا سعی داریم که تمامی دموهای این قالب را با توجه به مایل بودن کاربران و استقبال زیاد از این قالب فارسی سازی کرده و به صورت رایگان و فقط با خرید قالب اوادا در اختیارشان قرار دهیم. شما می توانید تنها یک بار خرید کنید و صاحب چندین قالب متنوع و زیبا با کارایی های زیاد و راحت شود و مفتخر هستیم که بگوییم پشتیبانی مدام العمر را برای این محصول و همه محصول خود در نظر داریم و همه موارد مورد به پشتیبانی قالب را انجام می دهیم.