همانطور که من این را می نویسم و شما می خوانید ، تیم اصلی وردپرس در حال تهیه یک ویرایشگر محتوای کاملاً جدید برای وردپرس – گوتنبرگ است – و هم اکنون قرار است در بعضی از قسمت های سال 2018 به عنوان بخشی از WordPress 5.0 منتشر شود.

همانطور که من این را می نویسم و شما می خوانید ، تیم اصلی وردپرس در حال تهیه یک ویرایشگر محتوای کاملاً جدید برای وردپرس – گوتنبرگ است – و هم اکنون قرار است در بعضی از قسمت های سال 2018 به عنوان بخشی از WordPress 5.0 منتشر شود.

همانطور که من این را می نویسم و شما می خوانید ، تیم اصلی وردپرس در حال تهیه یک ویرایشگر محتوای کاملاً جدید برای وردپرس – گوتنبرگ است.

همانطور که من این را می نویسم و شما می خوانید ، تیم اصلی وردپرس در حال تهیه یک ویرایشگر محتوای کاملاً جدید برای وردپرس – گوتنبرگ است.