این بسته با دست کشیده شده و سپس بردار شده است. هدف ما دستیابی به حیوانات خنده دار و زیبا در عین حفظ ویژگی های هر یک از حیوانات بود.

همه تصاویر را می توانید به صورت رایگان در

https://www.vectoropenstock.com/free-vectors/animals/

بارگیری کنید و می توانید گالری کامل را در زیر بررسی کنید.

همچنین می توانید تمام حیوانات بردار را مستقیماً از وب سایت ما بارگیری کنید.