الگوهای یک منبع مفید برای طراحی وب سایت هستند. پر کردن پس زمینه با یک تصویر تمام عیار دیگر دیگر راه حل مفیدی نیست زیرا انواع دستگاه ها و وضوح صفحه نمایش در بازار سازگاری با همه آنها را دشوار می کند ، اگرچه درست است که آخرین افزونه ها و اسکریپت ها راه حل هایی مانند تغییر اندازه خودکار تصویر ارائه می دهند. الگوهای مدنظر شبیه به آن تصاویر که به طور نامحدود تکرار می شوند یا به صورت افقی یا عمودی.

الگوهای مدنظر مواردی هستند شبیه به آن تصاویر که به طور نامحدود تکرار می شوند یا به صورت افقی یا عمودی که برای طراحی وب سایت مفید می باشند.

الگوهای مدنظر مواردی هستند شبیه به آن تصاویر که به طور نامحدود تکرار می شوند یا به صورت افقی یا عمودی که برای طراحی وب سایت مفید می باشند. الگوهای یک منبع مفید برای طراحی وب سایت هستند. پر کردن پس زمینه با یک تصویر تمام عیار دیگر دیگر راه حل مفیدی نیست زیرا انواع دستگاه ها و وضوح صفحه نمایش در بازار سازگاری با همه آنها را دشوار می کند ، اگرچه درست است که آخرین افزونه ها و اسکریپت ها راه حل هایی مانند تغییر اندازه خودکار تصویر ارائه می دهند. الگوهای مدنظر شبیه به آن تصاویر که به طور نامحدود تکرار می شوند یا به صورت افقی یا عمودی.

گالری های الگوها:

وب سایت های متعددی وجود دارد که برای بارگیری الگوهای کامل ، گالری های منابع کامل ارائه می دهند: برخی از آنها را می توانید در سایتهایی که در اینجا لیست می کنیم: